In Essentie

‘Ook op zoek naar verandering?’

Bel 06-25091786

Effective People Management

People Managers bij een accountants en management consultancy bedrijf leren in een leergang met drie modules van elk één dag, de fijne kneepjes van leidinggeven. In de eerste module staat het Managen van Prestaties centraal. Hoe doe je dat op een motiverende en duidelijke manier? Uitgebreid oefenen met feedback op basis van praktijksituaties leert de deelnemers benodigde vaardigheden voor het effectief aanspreken en motiveren van hun mensen. In de tweede module gaan de deelnemers aan de slag met Delegeren. Ze leren hoe ze hun mensen kunnen ontwikkelen via verschillende Delegeerstijlen. Met elke stijl wordt geoefend. In de laatste module staat het Managen van Teams centraal. Het starten met een nieuw team, het sturing geven aan teamprestaties en teamsfeer, het managen van lastige teamsituaties; een dag die veel input biedt voor allerlei teamcases in de praktijk.
Tussen elke module liggen twee tot drie weken. In die tussenliggende periode voeren de deelnemers een praktijkopdracht uit. In de volgende module doen ze hierover kort verslag aan hun groepsgenoten.

Manager laat zich coachen

Een manager in de zakelijke dienstverlening laat zich in een persoonlijk coachtraject van 6 bijeenkomsten coachen op specifieke vaardigheden. Deze manager blijkt sterk ontwikkeld als het gaat om sturen op resultaten. Hij heeft er geen problemen mee mensen duidelijk uit te leggen wat ze moeten doen en op welke manier. Hij kan mensen ook goed aanspreken op hun prestaties, zowel als het goed gaat maar ook als het minder goed gaat. Wat hij lastig vindt is daarnaast ook te sturen op de menskant. Echt te luisteren als dat nodig is, de juiste vragen te stellen en goed door te vragen. Meer de coachende rol te pakken. Hij realiseert zich dat ook dat belangrijke managementvaardigheden zijn en dat hij niet alleen kan varen op zijn resultaatgerichte kant. Tijdens het coachtraject gaat hij actief aan de slag met de managementstijlen die horen bij de menskant van leidinggeven. In de coachbijeenkomsten brengt hij praktijksituaties en vraagstukken in. Hij oefent deze situaties met de coach en voert ze vervolgens uit in zijn dagelijkse praktijk. Hierop blikken de coach en hij samen terug en bespreken wat er goed ging en wat nog beter of anders kon. Zo werkt hij in de zes bijeenkomsten aan een ontwikkeling van een specifieke managementvaardigheid.

Leergang Coaching

Voor medewerkers van een Ministerie die betrokken zijn bij coaching, ontwikkelt In Essentie een leergang waar alle facetten van coaching aan bod komen. De leergang begint met het voeren van een gedegen eerste gesprek, met een goede kennismaking en het achterhalen van het vraagstuk en coachdoelen. Vervolgens komt aan bod wat je kunt doen om de coachbijeenkomsten goed in te richten. Hoe werk je effectief aan de vastgestelde doelen? Welke gespreksstructuur is handig om aan te houden? Welke werkvormen zijn er en welke zet je wanneer in? Natuurlijk komen ook de ‘lastige’ coachsituaties aan bod, zoals een coachcliënt die te weinig in actie komt en de verschillende vormen van weerstand en effectieve interventies daarbij. Tenslotte staat de persoon van de coach centraal. Wat voor een coach ben jij? Wat zijn je sterke kanten in deze rol? Op welke punten moet je je nog verder ontwikkelen? Hoe kom je over? De mensen die deze leergang hebben gevolgd voelen zich steviger in hun rol als coach doordat ze beschikken over de belangrijkste basisvaardigheden.

Voeren van Plannings-, Feedback- en Functioneringsgesprekken

Duidelijke afspraken maken, hierop regelmatig feedback geven en het voeren van een goed functioneringsgesprek aan het einde van het jaar. Geen sinecure en toch de taak van velen in het bedrijfsleven.
In Essentie leert bij verschillende bedrijven hoe leidinggevenden dit proces goed kunnen vormgeven en uitvoeren. Wat zijn handige tips & trics? Wat zijn lastige/moeilijke momenten? Welke afspraken maak je in een Planningsgesprek? Hoe kun je omgaan met mensen die steeds een weerwoord hebben als je ze feedback geeft? Hoe richt je een Functioneringsgesprek goed in en wat zijn daarin de kritieke momenten? Wat te doen (en wat vooral niet) als je bij een beoordelingsgesprek een onvoldoende beoordeling moet geven? Op een praktische manier geven we antwoord op al deze vragen. Door te ervaren, ermee aan de slag te gaan, te oefenen en na ontvangen feedback het nog eens te proberen. Zodanig dat het in de dagelijkse praktijk direct kan worden gebruikt.

Leidinggeven aan Verandering

Tijdens de implementatiefase van een verandertraject traint In Essentie de betrokken leidinggevenden. Zij krijgen te maken met weerstand en vinden het lastig hier goed op te reageren. In een workshop krijgen de deelnemers een praktisch bruikbaar veranderingsmodel aangereikt waarmee zij sturing kunnen geven aan diverse (lastige) situaties bij verandering. Oefenen met deze situaties maakt dat zij kunnen inschatten waar mensen zich bevinden in het veranderingsproces en dat zij effectief kunnen reageren bij verschillende vormen van weerstand door gebruik te maken van verander-interventies.

Sales Masterclass

Tijdens een Sales Masterclass werken ervaren managers samen met een acteur en een trainer aan de verdieping van hun contact met de klant. In deze interactieve masterclass voeren de deelnemers aan de hand van een case verschillende gesprekken met een klant. De klant wordt neergezet door een ervaren trainingsacteur die actief op reacties en gedrag in de gesprekken reageert en indien gewenst reacties ‘op verzoek’ geeft. Het is de bedoeling dat deze klant zich na elk gesprek in een andere fase van het besluitvormingsproces bevindt; concrete acties van de deelnemers -aan de hand van opdrachten die zij ontvangen- moeten hiervoor zorgen.  Salesvraagstukken als ‘hoe zorg ik voor verdieping van mijn contact met de klant?’, hoe vraag ik goed uit wat er speelt en haal ik er dan meer uit dan ik nu doe?’, ‘hoe krijg ik mijn klant actiebereid?’, ‘wat doe je als je een goed voorstel hebt neergelegd maar de klant heeft twijfels?’, komen o.a. aan bod. Na elk gesprek krijgen de deelnemers persoonlijke feedback én praktische tips/handvatten/theoretische kaders. Na afloop van deze dag hebben zij hun inzicht en vaardigheden vergroot en kunnen daarmee direct aan de slag bij hun klanten.

 


In de pers


22-03-2014

Interview Het Financieele Dagblad, rubriek: 'Sterke stellen'  lees meer

12-12-2014

Ondernemer van de maand:  'Amsterdam Center for Entrepreneurship'  lees meer


VOORBEELD OPDRACHTEN


Effective People Management

Manager laat zich coachen

Leergang Coaching

Voeren van Performance Management gesprekken

Leidinggeven aan Verandering

Sales Masterclass