In Essentie

'Soms is het handig om 1 op 1 te werken met een ervaren personal coach’

Bel 06-25091786

Coaching

Individuele coaching 

Coaching is een instrument dat wordt ingezet daar waar de gewenste (zelf)kennis, inzicht en vaardigheden specifiek zijn voor een persoon in een bepaalde situatie. Aan het begin van het coachtraject worden deze specifieke leerwensen vastgesteld en vertaald naar concrete doelstellingen. Ook worden afspraken gemaakt over de werkwijze. Tijdens elke bijeenkomst wordt via opdrachten en met behulp van verschillende technieken (zoals het oefenen met en reflectie op praktijkcases en feedback) gewerkt aan het behalen van de doelstellingen. Na afloop van elke bijeenkomst krijgt de cliënt een opdracht mee, die wordt uitgevoerd in de periode tot aan de volgende bijeenkomst. De ervaringen met deze opdracht en andere relevante praktijkervaringen vormen het startpunt voor de volgende bijeenkomst. In de praktijk blijken voor de meeste vragen 6 tot 8 bijeenkomsten voldoende te zijn voor het bereiken van de doelen. Desgewenst kunnen na een bepaalde periode enkele opfris/terugkom afspraken worden gemaakt.


Voor een kennismakings-/intakegesprek kunt je een afspraak maken. Hierna wordt een coachvoorstel opgestuurd. De kosten voor beide onderdelen zijn voor In Essentie.

 

Teamcoaching

Bij het coachen van teams staan specifieke teamdoelstellingen centraal, welke vooraf worden geformuleerd. Tijdens de verschillende bijeenkomsten en met behulp van diverse opdrachten wordt gewerkt aan het behalen van de doelstellingen.

Ook hiervoor kan een afspraak voor een intakegesprek worden gemaakt.

 

 

 

 


In de pers


22-03-2014

Interview Het Financieele Dagblad, rubriek: 'Sterke stellen'  lees meer

12-12-2014

Ondernemer van de maand:  'Amsterdam Center for Entrepreneurship'  lees meer


VOORBEELD OPDRACHTEN


Effective People Management

Manager laat zich coachen

Leergang Coaching

Voeren van Performance Management gesprekken

Leidinggeven aan Verandering

Sales Masterclass